Più continuiamo a conoscere, più continuiamo a sentire queste storie come le nostre storie, più riusciremo a costruire un' Italia diversa. R. Saviano

Sta terrë

Sta Terrë

Sta terrë chiagnë
Dë famë e dë bbëllezzë
Sta terrë zë perdë
Nda nu munnë antichë
Sta terrë parlë
A tuttë quantë
Chë na vocë ca në sapimë
Sta terrë camminë
Chianë chianë
Senza fa rrëmorë
Sta terrë portë nzinë
Tuttë sti sciurë
Comë quann’
ddret’ a neglijë
Zë nasconn' u solë.


di Teodoro de Cesare (Casalnuovo Monterotaro)

Prendete e condividetene tutti, questo è il nostro blog offerto in sacrificio per voi!

1 commento:

  1. Sta´ Terrë më manchë troppë assaiè………addaurë ù Màarë ,addaurë di stingë e da fraschë e i profoumë a Dumenicheë di festë che iescë da tuttë è Casë……..ù Tramontë e l´Albë……comë jè bellë
    a Casë nostrë.

    RispondiElimina

I commenti offensivi saranno cancellati